Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Verzekeringen

Oorspronkelijke begroting

-2.362

-2.362

-2.362

-2.362

-2.362

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

353

353

353

353

353

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

0

0

0

0

0

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

865

0

0

0

0

Totaal bijgestelde begroting

-1.145

-2.010

-2.010

-2.010

-2.010

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Verzekeringen

Ramingsbijstellingen

865

0

0

0

0

Bijstelling begroting in verband met incidentele resultaten

865

0

0

0

0

Totaal

865

0

0

0

0

Toelichting ramingsbijstellingen
Bijstelling begroting in verband met incidentele resultaten (€ 865)

De begroting 2017 van het product Verzekeringen wordt met € 865 naar beneden bijgesteld wegens incidentele baten. Het gaat om door de verzekeringsmaatschappij uitgekeerde schadebedragen en de afwikkeling van een no-claim bonus van de brandverzekering.