Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Verbeteren informatievoorziening aan de gemeenteraad
  • Verbeteren van het interne en externe informatiebeheer
  • Werkprocessen efficiënter en effectiever inrichten
  • Processen verder optimaliseren
Toelichting prioriteiten
Verbeteren informatievoorziening aan de gemeenteraad

De griffie heeft als prioriteit om het komende jaar de informatievoorziening aan de gemeenteraad te verbeteren. Stapsgewijs wordt geïnvesteerd in een verbeterd raadsinformatiesysteem.

Verbeteren van het interne en externe informatiebeheer

De griffie gaat het interne en externe informatiebeheer verbeteren met als doel informatie beter vindbaar, doorzoekbaar, aanpasbaar en herleidbaar te maken. Het mes snijdt hier aan twee kanten, door het interne informatiebeheer voor de gemeenteraad te verbeteren, verbetert het ook voor de inwoners van Rotterdam;

Werkprocessen efficiënter en effectiever inrichten

De werkprocessen binnen de griffie worden met behulp van de leanmethodiek efficiënter en effectiever ingericht. Dit is een eerste stap naar een verbeterde en ‘op maat‘ informatievoorziening en - ontsluiting naar raad, fracties, Rotterdammers en andere geïnteresseerden. In 2020 moet de gewenste situatie bereikt zijn.

Processen verder optimaliseren

Zonder afbreuk te doen aan het duale karakter van de griffie gaat deze in het komende jaren haar processen verder optimaliseren in samenwerking met de gemeentelijke organisatie. Het doel hiervan is het verkorten van doorlooptijden, verbeteren van de informatievoorziening en het tegengaan van inefficiënties in de totale organisatie.

Indicatoren
  • Tevredenheid raadsleden
  • Medewerkers tevredenheid
  • Tevredenheid samenwerkingspartners