Prioriteiten en indicatoren

Handhaving is in het veiligheidsbeleid een belangrijk instrument om de doelen uit het programma te bereiken. Daarmee zijn de prioriteiten van het veiligheidsbeleid ook prioriteiten voor de handhaving. Dat betreft: de veiligheid en veiligheidsbeleving in de wijken, het terugdringen van de woonoverlast, aanpak straatintimidatie en de jeugdoverlast. De terugdringing van alcoholgebruik onder jongeren is ook voor de handhaving een belangrijke prioriteit.

Andere prioriteiten zijn:

  • de verkeersveiligheid gericht op fietsers en voetgangers
  • aanpak zwerfvuil

Bij de aanpak van alle onderdelen is – naast handhaving – gedragsbeïnvloeding belangrijk: het voorkomen van problemen. Het gaat dan om het aanspreken van mensen op hun gedrag, om uitleg te geven over bijvoorbeeld de gevolgen van hun gedrag. Gastheerschap: het op straat aanwezig zijn als gezicht en aanspreekpunt van de gemeente, is hierbij een belangrijke factor.