Prioriteiten en indicatoren

Handhaving

De handhaving op onrechtmatige uitkeringsverstrekking is een bestuurlijke prioriteit van het college. In de Voorjaarsnota 2017 heeft het college opnieuw extra middelen gereserveerd om de aanpak verder te intensiveren. Deze intensivering bestaat er onder andere uit om in 2018 en 2019 het aantal heronderzoeken fors te vergroten met 3.000 a-selecte heronderzoeken. Samen met 3.000 heronderzoeken op basis van een risicoprofiel vinden in beide jaren 6.000 heronderzoeken plaats. Daarnaast is er € 0,5 mln extra aan middelen beschikbaar om op projectbasis gericht additionele handhaving in te zetten. De verwachting is dat deze intensiveringen bijdragen aan het verkleinen van het verwachtte tekort op het BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) in 2018 en 2019.