Prioriteiten en indicatoren

Bestuurlijke opdracht

De opdracht is uitvoering van het in 2015 door de gemeenteraad vastgestelde programma Duurzaam 2015-2018, Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Door voor en met Rotterdammers te investeren in duurzaamheid, werkt de gemeente aan een gezonder Rotterdam voor iedereen. Dat gebeurt zodanig dat Rotterdam in 2030 hét inspirerende voorbeeld is voor andere deltasteden in de wereld die de duurzaamheidstransitie doormaken. Hierbij staan drie, elkaar deels overlappende, ambities voor 2030 centraal:

 • groene, gezonde en toekomstbestendige stad;
 • schonere energie tegen lagere kosten;
 • sterke en innovaties economie.
Prioriteiten

De prioriteiten van Duurzaam zijn vastgelegd in het Programma Duurzaam 2015-2018 en de PLUS Programma Duurzaam:

 • Verbetering van de luchtkwaliteit;
 • Ondersteuning van duurzame initiatieven van Rotterdammers;
 • Vergroening;
 • Droge voeten en veerkracht;
 • Energiebesparing;
 • Duurzame energieopwekking;
 • Sterke en innovatieve economie;
 • Goede voorbeeld (als gemeente).
Indicatoren

Kernindicatoren programma Duurzaam

Targets 2018

Huidige situatie

1. Verbetering energieprestatie woningen in aantal ’labelstappen’

10.000 woningen energiezuiniger met ten minste 2 ‘labelstappen’ leidend tot ‘groen’ energielabel (A, B, C).

6.962 (dec 2016)

2. Aantal megawatts opgesteld vermogen windenergie

300 MW in 2020 in haven + 48 MW in de stad

Ca. 206 MW (december 2016)

3. Aantal daken met zonnepanelen

10.000 daken met zonnepanelen, waarvan
- 4.500 bij huishoudens,
- 1.500 via corporaties en
- 4.000 woningequivalenten via maatschappelijk vastgoed
- 20 gigawatt uur opgewekte zonnestroom in 2018

3.781 (december 2015)

4. Omvang duurzame investeringen

€ 400 mln aan duurzame investeringen gerealiseerd

144 mln

Toelichting indicatoren

Jaarlijks stelt de gemeente een Rotterdamse Duurzaamheidsmonitor op om vast te stellen in hoeverre de realisatie van de doelen aansluit bij de ambities. De monitor bevat een set prestatie- en effectindicatoren, verdeeld naar de thema’s van het programma. De bovenstaande tabel bevat een selectie van deze indicatoren. Hoewel in het huidige collegeprogramma voor duurzame investeringen geen target is geformuleerd, is het streven net als in de vorige periode om in totaal, gemeente, industrie en derden, in Rotterdam en regio in totaal € 400 mln aan investeringen met betrekking tot het verduurzamen van stad en industrie te realiseren.