Prioriteiten en indicatoren

Bestuurlijke opdracht (product)

De centrale opgave voor het Projectmanagementbureau is het managen van multidisciplinaire programma’s en projecten in een complexe stedelijke omgeving. We hanteren hierbij een eenduidig begrippenkader voor bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers.
De centrale opgave voor het Ingenieursbureau is het vertalen en realiseren van ontwikkel- en beheeropgaven in de stad (buitenruimte, infrastructuur, gebiedsontwikkeling).
Het Ingenieursbureau verzorgt professionele marktbenadering.
Het Ingenieursbureau adviseert bij nieuwe ontwikkelingen (korte en lange termijn) over de gevolgen voor de werking van de stad (afvalwater, bereikbaarheid, luchtkwaliteit, informatievoorziening etc.).

Prioriteiten
  • Optimaal managen en uitvoeren van projecten
  • Invulling geven aan Rotterdammergericht werken
  • Bijdragen aan de fysieke lange termijn ontwikkeling van de stad
Toelichting prioriteiten
  • Bij aanvang van projecten wordt de scope zuiver gedefinieerd, de optimale marktbenadering gekozen en de uitvoering professioneel begeleid.
  • In onze projectaanpak passen we steeds meer vormen van burgerparticipatie toe (right to challenge, citylab010 etc.).
  • De grote maatschappelijke ontwikkelingen (energietransitie, big data, etc.) beïnvloeden het werkveld van het Projectmanagement en Engineering.
    De realisatiekracht van Projectmanagement en Engineering wordt breed gebruikt bij programma’s, zoals bijvoorbeeld Next Economy en Next City.
Indicatoren

Voor het product Engineering zijn er naast de concernindicatoren geen specifieke indicatoren.