Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

Het financieringsbeleid is erop gericht de rentekosten te beheersen en de daarmee samenhangende risico’s te beperken.

Indicatoren

Voor het product Financiering maakt de gemeente gebruik van de volgende indicatoren:

  • Drempel schatkistbankieren
  • Kasgeldlimiet
  • Renterisiconorm

Deze indicatoren staan uitgebreid toegelicht bij het onderdeel wettelijke normen in de paragraaf Financiering.