Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

Het product Leningen en garantieverstrekking is vooral gericht op risicobeheersing en -beperking.

Indicatoren

N.v.t.