Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Verdere uitvoering van de doorontwikkeling van de organisatie op de bedrijfsvoerings-domeinen en realisering van de besparingsopdracht.
  • Verbetering van bestuurlijke besluitvorming.
  • Vermindering van de regeldruk.
  • Uitvoeringsagenda HR, onder andere gesprekscyclus, flexibilisering arbeid en verjonging.
  • Aanpak ziekteverzuim .
  • Ontwikkeling van de informatievoorziening (‘Basis Gezond’, inclusief informatiebeveiliging, en ‘Innovatie’).
  • Uitvoering van het Meerjarig Verbeterplan (MVP) m.b.t. de bedrijfsvoering.
Toelichting prioriteiten

De bedrijfsvoering is ondersteunend aan het primaire proces. Inzet is het werk voor de stad zo optimaal mogelijk te kunnen verrichten. De verbinding tussen het primaire proces in de clusters en de bedrijfsvoering is daarbij cruciaal. Dit gebeurt onder andere door het samenbrengen van de kaderstellende, beleidsmatige en uitvoerende taken van de bedrijfsvoering en- dedicated- te werken, met kennis van het primaire proces.