Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Kwartiermaken om te komen tot de nieuwe concernhuisvestingsorganisatie.
  • Doorontwikkeling van HNW010 en het huisvestingsconcept, op basis van de noodzaak voor de gebruiker en binnen de financiële mogelijkheden. Hierbij rekening houdend met de uitkomsten van het onderzoek dat de 2e helft 2017 wordt uitgevoerd naar HNW010.
  • Sterke intensivering van de samenwerking met de gebruikers van de huisvesting.
  • Doorontwikkeling van de fysieke beveiliging van de concernhuisvestingsplannen, volgens het plan en adviezen van de concern beveiligingsambtenaar (CBA).
Toelichting
  • De nieuwe organisatie moet zorgen voor een betere, transparante en klantgerichte dienstverlening. Tegelijkertijd krijgt de nieuwe organisatie vorm. Tezamen moet dit leiden tot hogere medewerkerstevredenheid. De kosten moeten blijven aansluiten bij de combinatie van uitgangspunten. Dat betekent: beargumenteerde keuzes maken in samenspraak met de gebruikers.
  • Een nog betere aansluiting van de huisvesting op het primair proces houdt rekening met de contactpunten tussen ambtelijke organisatie en Rotterdammers, onder andere in de servicecentra.
  • Er bestaat een spanningsveld tussen noodzaak tot kostenverlaging aan de ene kant en veranderende wensen en de formatieve groei van de organisatie aan de andere kant. De groei van de organisatie leidt tot het meerjarig bijstellen van de begroting.
Indicatoren

N.v.t.