Prioriteiten en indicatoren

Aanbesteding van verzekeringen

De glasverzekering voor de scholen krijgt een nieuwe beoordeling; de gemeente besteedt zo nodig aan. Voor de vrijwilligersverzekering vindt een marktverkenning plaats. Voor dit product zijn geen indicatoren benoemd.