Ontwikkelingen

  • Najaar 2017 vindt de vervanging van de AV-apparatuur in de vergaderzaal voor de commissies, zaal 7, plaats.
  • Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad en de gebiedscommissies. Dienstverlening organiseert de verkiezingen voor de gebiedscommissies waarbij experimenten met wijkraden, getrapte verkiezingen en gelote wijkraden worden gehouden. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen daarbij hun stem uitbrengen.
  • In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Rotterdamse bedrijfsleven is een proef gestart om de positie van raadsleden te versterken. Deelnemende werkgevers bieden een inkomens-, pensioen- en terugkeergarantie aan medewerkers die als raadslid worden gekozen. Verder wordt voor raadsleden die als volksvertegenwoordiger stoppen en daar behoefte aan hebben gewerkt aan mogelijkheden tot differentiatie in vergoedingen en van werk-naar-werkbegeleiding
  • De nieuwe raad zal op basis van een advies van de huidige raad starten met een nieuw vergadermodel.
  • De raad monitort vanaf najaar 2017 de gebiedsontwikkeling Feyenoord City, met de bouw van het nieuwe stadion, nauwgezet volgens de regeling risicovolle projecten.
  • De pilot Duisenberg, een methode om meer inzicht te krijgen in wat bereikt wordt met de bij de begroting beschikbaar gestelde middelen, zal worden voortgezet.