Ontwikkelingen

Stadswachten zijn niet alleen handhavers; zij zijn het gezicht en het aanspreekpunt van de gemeente op straat. Daarom versterkt de gemeente het gastheerschap van de stadswachten. Dit uit zich in het optreden van de individuele handhaver, maar ook in acties als pop-up tafels en bij de wijkservicebalies, waar het contact met de Rotterdammer voorop staat.

De gemeente blijft in 2018 extra inzetten in de strijd om de stad schoon te krijgen en te houden. Onderdeel hiervan is de inzet van een speciaal team van handhavers om zwerfvuil en het bijplaatsen van afval naast containers aan te pakken. In 2017 is de mobiele toezichtpost in gebruik genomen en is samen met de politie geëxperimenteerd met de verschillende inzetmogelijkheden. Op de eerste inzet van de toezichtpost is positief gereageerd door de bewoners, handhavers en politie. Met de mobiele toezichtpost wordt extra ingezet op de leefbaarheid en veiligheid in de wijken. In 2018 vormt de mobiele toezichtpost (zogenoemde flying squads) een regulier onderdeel van de inzet op straat.

In 2018 krijgt de inzet van bodycams een vervolg. Handhavers dragen deze bodycams zichtbaar op hun uniform. De pilot wordt uitgebreid over meerdere teams en de voorbereidingen worden getroffen voor definitieve implementatie.