Ontwikkelingen

Op 21 juni 2016 heeft het college het Parkeerplan Rotterdam 2016-2018 “Parkeren in Beweging” vastgesteld. Dit beleidsplan geeft ook in 2018 richting aan de uitwerking van maatregelen die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de City Lounge in de binnenstad, een gebiedsgericht parkeerbeleid in de stadswijken en een verbetering van P+R-voorzieningen aan de stadsrand.