Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen

Het aantal inwoners in de stad blijft de komende jaren groeien. Het aantal mensen dat wel een auto wil gebruiken maar er geen hoeft te bezitten neemt toe, elektrisch rijden neemt toe, het fietsverkeer stijgt en de luchtkwaliteit in de stad moet snel verbeteren.

Interne ontwikkelingen

Op 11 mei 2017 heeft de gemeenteraad het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam (SVPR) definitief vastgesteld. Het SVPR geeft een lange termijn opgave voor de bereikbaarheid van stedelijk en regionaal Rotterdam. Bereikbaarheid draagt bij aan het versterken van het economisch functioneren met een aantrekkelijk leefklimaat en gezonde stad. Hiervoor zijn op langere termijn grootschalige investeringen als nieuwe oeververbindingen en transformatie van bestaande (auto)infrastructuur nodig om de stad leefbaarder en economisch sterker te maken. Via het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek Rotterdam/Den Haag worden deze opgaven concreter gemaakt.