Ontwikkelingen

  • De uitvoering van het Rotterdams onderwijsbeleid wordt voor een deel gefinancierd door rijksgelden uit het onderwijsachterstandenbeleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In 2018 zijn er minder rijksmiddelen beschikbaar: de korting vanuit het Rijk voor de gemeente Rotterdam bedraagt in 2018 € 6 mln. Daarnaast is de verwachting dat de huidige regeling in 2019 vervangen wordt door een nieuwe regeling. Op basis van een CBS onderzoek naar onderwijsachterstanden verwacht de gemeente Rotterdam fors minder rijksgelden te ontvangen uit de nieuwe regeling. Mede door de vorming van een nieuw kabinet is een besluit op korte termijn over een nieuwe regeling onderwijsachterstandenbeleid niet realistisch. Rotterdam is samen met de G4 een lobbytraject gestart.
  • De tot nu toe gerealiseerde afspraken binnen het thema Beste Leraren vormen een belangrijke aanzet, maar intensivering en uitbreiding van de aanpak zijn noodzakelijk om het lerarentekort op te lossen en het percentage onbevoegd gegeven lessen te verminderen. In 2018 zal hier nog intensiever op worden ingezet.
  • Huidige trends en ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs worden in het Masterplan besproken. Dit resulteert in een algemene onderwijsopdracht waarbij het kind centraal staat.