Ontwikkelingen

Willem Alexander Roeibaan

De huidige stichting die met vrijwilligers de Willem Alexander Roeibaan (WA-baan) beheert en exploiteert, heeft in 2017 aangegeven de exploitatie per 1 januari 2018 terug te geven aan de gemeente. Dan loopt ook de exploitatieovereenkomst af. Daarom is in 2017 samen met de Stichting Willem Alexander Baan, de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) en het op te richten Sportbedrijf een aantal mogelijke beheermodellen voor de exploitatie en het beheer van de roeibaan ontwikkeld en voorgelegd voor besluitvorming. Hierbij is bekeken welke combinatie aan partijen de baan het beste kunnen beheren en exploiteren, zodat deze in 2018 zo optimaal mogelijk gebruikt wordt.