Ontwikkelingen

  • Aandacht voor gezondheid verschuift. Er is steeds meer aandacht voor het stimuleren van gezond gedrag. De vraag is hoe de overheid gezonde keuzes gemakkelijk en aantrekkelijk maakt.
  • De vergrijzing en toename in schuldenproblematiek zorgen voor een toename in gezondheidsklachten onder Rotterdammers. Daar tegenover staat dat het aantal hoogopgeleiden, met een relatief goede gezondheid, toeneemt. Dit kan een gunstig gevolg hebben voor de volksgezondheid en de levensverwachting.
  • Op gebied van gezondheid kiest de gemeente voor acties met impact die aansluiten bij motieven en drijfveren van Rotterdammers en samenwerkingspartners. De gemeente gaat op structurele basis om de tafel met Rotterdammers en partners in de stad. De gemeente sluit allianties met partners om afspraken te maken die bijdragen aan de doelen van de nota Vitale stad.