Ontwikkelingen

Mensen worden ouder en leven langer. De groei is het sterkst in de groep 75+’ers. Deze piek is het gevolg van de babyboom. Het stijgende aantal ouderen heeft invloed op de toekomstige zorgvraag. Ook de behoefte aan informele zorg neemt toe, mede in relatie tot het grotere beroep dat de overheid op de zelfredzaamheid doet. Anderzijds is een potentieel grotere groep vitale ouderen die informele ondersteuning zou kunnen geven.