Ontwikkelingen

Het Ministerie Infrastructuur & Milieu heeft in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Koninklijke Vereniging van Afval en Reinigingsmanagement (NVRD) en Rijkswaterstaat het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) opgesteld. De ambities zijn om in 2020 75% scheiding van huishoudelijk afval te realiseren en van 250 kg naar 100 kg restafval per jaar per inwoner te gaan. Verhoging van het scheidingspercentage, en daarmee het verlagen van de hoeveelheid restafval, is eveneens een doelstelling van de afvalbeleidsnota.