Ontwikkelingen

In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2020 staat hoe de gemeente haar wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemel- en grondwater invult. Het GRP is op 17 december 2015 door de raad vastgesteld. In juli 2017 is de Motie Rotterdam Deltaplan Grondwater aangenomen. De motie vraagt om met een opzet te komen voor een Rotterdams Deltaplan Grondwater in gezamenlijkheid met bewonersgroepen, waterschappen en experts uit de gebieden.