Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen
  • Herziene wetgeving: Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw), ook wel: Tunnelwet;
  • Herziene wetgeving: Nationale bijlage van de Eurocodes (NEN8700) voor het beoordelen van de bestaande constructies (o.a. civiele kunstwerken) en voor verbouw;
  • Herziene wetgeving: Nieuwe normering Waterveiligheid en
  • CUR-Aanbeveling voor de beoordeling van de Constructieve Veiligheid van de Stadsbruggen.