Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen
De economie verandert

Nieuwe economieën komen op, grondstoffen en energie worden schaars. Duurzaamheid en innovatie zijn daardoor steeds meer een voorwaarde voor een gezonde economie en voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Nieuwe verdienmodellen en investerend vermogen

Na de financiële crisis van de afgelopen jaren kan de gemeente niet langer rekenen op hoge inkomsten uit vastgoed en grond om daarmee de ruimtelijke economische ontwikkeling van de stad te kunnen financieren. Andere verdienmodellen en nieuw investerend vermogen zijn nodig om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.

Herstel woningmarkt

Het herstel op de woningmarkt zet onverminderd krachtig door. Het aantal transacties in de bestaande voorraad is zelfs hoger dan voor de crisis. De daardoor toenemende krapte op de woningmarkt leidt tot een sterke stijging van de verkoopprijzen. Woningen zijn meer waard dan voor de crisis. Voornaamste stimulans voor dit herstel is de lage rente in combinatie met de stijgende koopbereidheid en verhuisgeneigdheid. Daar komt een aanhoudende ‘inhaalslag’ bij van de tot voor kort uitgestelde vraag van consumenten. Er is eveneens een stijgende behoefte aan vrije sector huurwoningen. Deze optimistische signalen zorgen voor een positief beeld van de marktvraag naar nieuwbouwwoningen in Rotterdam voor de komende jaren.

Ontwikkelingen werklocaties

De belangrijkste ontwikkelingen op de markt voor bedrijven, kantoren en detailhandel zijn ‘het nieuwe werken’, de toepassing van nieuwe technologie en winkelen via internet. Dit leidt tot veranderende vestigingsvoorkeuren. De totale ruimtebehoefte en de vraag naar nieuwbouw nemen structureel af. Trends als de onttrekking en de transformatie van bedrijfsruimten zetten door. Bij de planning van nieuwbouw van bedrijven, kantoren en detailhandel kijkt de gemeente vooral naar het leegstaande aanbod en naar de vraag of dit aanbod met vastgoedinvesteringen aantrekkelijker is te maken. Herontwikkeling is niet voor al het bestaande aanbod mogelijk. Door veranderende vestigingsvoorkeuren zal wel een zekere behoefte aan nieuwbouw blijven bestaan.

Interne ontwikkelingen
Time tot market

Door optimalisering van de dienstverlening verkort de gemeente de ‘time to market’ en verkleint daarmee het risico voor de investeerder. De Rotterdamse woningbouwmarkt, zowel huur als koop, zit stevig in de lift. Dit biedt enorme kansen om de gewenste kwalitatieve vernieuwopgave een impuls te geven. Daarom wordt ingezet op een bouwproductie van 10.000 woningen in de komende drie jaar.

Investerend vermogen mobiliseren

Om meer investerend vermogen te mobiliseren zet de gemeente diverse instrumenten in, zoals bidbooks met kansrijke investeringsprojecten voor beleggers en ontwikkelaars, promotie van investeringsprojecten op diverse vastgoedbeurzen, tours met nieuwe investeerders langs investeringsprojecten en informatieverstrekking over de marktvraag of marktpotentie van gebieden in Rotterdam.