Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen
Verduurzaming en vergroening

De gemeente heeft een doelstelling geformuleerd vanuit het Klimaatakkoord Parijs. Deze doelstelling geldt ook voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille. De komende jaren zullen met de beleidsdiensten afspraken worden gemaakt hoe deze doelstelling kan worden gerealiseerd.

Interne ontwikkelingen
Uitvoeringsplan Vastgoed

De verdere professionalisering van de afdeling wordt in het uitvoeringsplan Vastgoed uitgewerkt. De uitkomsten van de lopende onderzoeken zoals raadsenquête en Twijnstra Gudde worden in dit uitvoeringsplan verwerkt in concrete acties met realistische termijnen.