Ontwikkelingen

De maatschappelijke context en technologische ontwikkeling zijn volop in beweging, waardoor een continu doorontwikkeling van het product nodig is.
Projectmanagement en Engineering werkt samen met andere overheden om de bouwsector te versterken en oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen, zoals bijvoorbeeld verduurzaming van infrastructuren.