Ontwikkelingen

Oversluiten leningen richting Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft in 2016 besloten ook financiering aan de RET te kunnen verstrekken. De MRDH wil de leningen die de gemeente aan de RET heeft verstrekt overnemen. Bij zo’n overdracht wordt zowel de aan de RET verstrekte lening als de door de gemeente daarvoor opgenomen lening overgedragen aan de MRDH. De gemeente en de MRDH verkennen samen welke leningen zij kunnen overdragen. Deze overdracht is namelijk alleen mogelijk als ook de geldgevers van de opgenomen leningen akkoord gaan met een overname. De gemeente en de MRDH zijn daarom in overleg met de verschillende geldgevers. Gestreefd wordt om in ieder geval de leningen aan de RET Railgebonden voertuigen voor het einde van 2017 over te dragen aan de MRDH.