Ontwikkelingen

Verloop HPK-ers

Naar verwachting zal een resterend dertigtal herplaatsingskandidaten SSR 2005 en SSR 2010 uiterlijk eind december 2017 teruggeplaatst zijn. Voor wat betreft SSR 2013 gaat het om circa zeventig herplaatsingskandidaten, waarbij de verwachting is dat medio 2018 het merendeel van de kandidaten binnen of buiten de organisatie een nieuw perspectief heeft gevonden.
Ondanks de inzet op organisch veranderen vanuit de opgave voortvloeiend uit de doorontwikkeling organisatie (RIO40), is niet uit te sluiten dat in de loop van 2018 medewerkers de status van herplaatsingskandidaat krijgen en begeleid moeten worden naar ander werk. Hiervan is nu nog geen inschatting te geven. Het aantal herplaatsingskandidaten is op dit moment gunstiger dan waarmee rekening is gehouden in de reserve doorontwikkeling organisatie.

Arbeidsmarkt

Door een aantrekkende arbeidsmarkt neemt zowel binnen de gemeente als daarbuiten het vacature aanbod toe. Dit biedt een verbeterd perspectief voor de herplaatsingskandidaten.
Intern is aan de grootste krimpopgave grotendeels voldaan, waardoor weer ruimte ontstaat voor in, -door- en uitstroom. De focus van mobiliteit verbreedt door de aantrekkende arbeidsmarkt: er is sprake van een kwantitatieve en kwalitatieve impuls bij werving.

Personeelsbestand

Om het personeelsbestand in lijn te brengen met de huidige en toekomstige opgaven van de gemeente, is het transferprogramma ontwikkeld. Dit in lijn brengen geeft een impuls aan de doorstroom van medewerkers. Deze doorstroom vindt plaats vanwege de loopbaanontwikkeling (goed werkgeverschap) en vanwege de strategische personeelsplanning waarmee de gemeente kan voorkomen dat er in de toekomst nieuwe herplaatsingskandidaten komen.