Ontwikkelingen

De verzekeringsmarkt is momenteel stabiel en vertoont geen bijzondere ontwikkelingen. Een uitzondering vormt de aansprakelijkheidsverzekering. Daarbij is sprake van een krappe markt. Dit verhoogt de premiedruk en maakt dat polissen worden afgesloten met zeer hoge eigen risico’s.
Verzekeraars ontwikkelen een nieuwe fraudeverzekering voor overheden. De gemeente volgt de ontwikkelingen blijvend.