Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Titel

Beleidskader/beleidsmonitor of wet- en regelgeving

Gemeentewet

Wet- en regelgeving

Reglement van Orde voor vergaderingen van de raad 2016 (RvO)

Wet- en regelgeving

Mandaatbesluit presidium en griffier

Wet- en regelgeving

Verordening gemeentelijke ombudsman Rotterdam 2015

Wet- en regelgeving

Verordening Rekenkamer Rotterdam

Wet- en regelgeving