Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Titel

Beleidskader/ beleidsmonitor of wet- en regelgeving

Cultuurplan 2017-2020

Beleidskader

Verdelingsbesluit cultuurplan 2017-2020

Beleidskader

Algemene beleidsregels eenmalige subsidies kunst en cultuur

Beleidskader

Meerjaren beleidsplan bibliotheekbeleid

Beleidskader

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2015

Beleidsmonitor

Cultuurverkenning 2015

Beleidsmonitor

Wet op het specifiek cultuurbeleid

Wet- en regelgeving

Erfgoedwet

Wet- en regelgeving

Bibliotheekwet

Wet- en regelgeving

Mediawet

Wet- en regelgeving

Subsidieverordening Rotterdam 2014

Wet- en regelgeving