Collegetargets

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Prognose 2017

2018

Naam monitor

Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2018 omhoog gegaan, de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 100;

mijlpaal

100

>100

>
100

N.v.t.

Veiligheids-index

realisatie

102 (2015)

N.v.t.

De wijken die in 2014 onder het gemiddelde veiligheidsniveau (100) scoren laten in 2018 gemiddeld een verbetering zien.

mijlpaal

35 wijken: 88

>88

>88

N.v.t.

realisatie

89 (2015)

N.v.t.

De 5 laagst scorende wijken op het wijkprofiel van 2014 (Hillesluis, Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof en Tussendijken) laten in 2018 een stijging van 5 punten op de veiligheids-index binnen het wijkprofiel zien.

mijlpaal

Hillesluis: 73
Afrikaander-wijk: 80
Tarwewijk: 81
Bloemhof: 82
Tussendijken: 85

Hillesluis: 75
Afrikaander-wijk: 82
Tarwewijk: 83
Bloemhof: 84
Tussendijken: 87 (2015)

Hillesluis: 78
Afrikaanderwijk:
85
Tarwewijk: 86
Bloemhof: 87
Tussendijken: 90

N.v.t.

realisatie

Hillesluis: 82
Afrikaander-wijk: 78
Tarwewijk: 84
Bloemhof: 76
Tussendijken: 76

N.v.t.

Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad
Verblijfsduur van bezoekers aan de binnenstad

mijlpaal

realisatie

Uitstroom naar werk

Mijlpaal

2.000

2.500

3.200

4.300

N.v.t.

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie

JR 2014: 2.665
Peildatum 5/9/2017: 2.963

JR 2015: 3.611
Peildatum 5/9/2017: 3.825

JR 2016: 4.035
Peildatum
5/9/2017:
4.282

Realisatie jan t/m aug: 2.146 (peildatum 5/9/2017)

Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum.
In een ring van wijken rondom het centrum stijgt het gemiddelde aandeel kansrijke gezinnen van 9,4% naar 10,4%.

Mijlpaal

6,8%

7,3%

7,5%

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

6,8% (1-7-2014)

8,0% (1-7-2017)

8,2% (1-7-2017)

Transformatie van 120.000 m2 kantoren: Tenminste 120.000 m2 bruto vloeroppervlak uit de voorraad kantoren in Rotterdam (laten) transformeren en/of onttrekken, gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 1 november 2017

Mijlpaal

0 m2 per 1 januari 2014

60.000 m2 per 1 januari 2016

90.000 m2 per 1 januari 2017

Tenminste 120.000 m2 per 1 november 2017

Realisatie

81.830 m2 per 1 januari 2016

Productniveau Schoon

mijlpaal

4,0

realisatie

4,4

4,6

4,4

Afname van het aantal eenzame ouderen in de wijken die het slechtst scoren op eenzaamheid

Mijlpaal

29%

24%

Realisatie

29%

27%.

N.v.t.

Meer Duurzaam Vervoer
Het fietsgebruik op telpunten rond de binnenstad met minimaal 10% laten stijgen. (Fietspassages op weekdag per kwartaal op telpunten van- en naar de binnenstad.

10% per 1/10/2017

Realisatie
Weena
Rochussenstraat
Erasmusbrug
Willemsbrug
Oostplein
Schiekade
Totaal
Mutatie tov nulmeting

42.455

44.183

+4,1%

46.564

+10%

N.v.t.

Meer Duurzaam Vervoer
Verplaatsingen van- en naar de binnenstad met bus, tram en metro met minimaal 2% doen stijgen. (In- en uitstappers op weekdag per kwartaal op haltes in de binnenstad

2% per 1/10/2017

Realisatie
Bus
Tram
Metro
Totaal
Mutatie tov nulmeting

190.530

205.950

+8,1%

208.846

+9,6%

N.v.t.