Baten en lasten

Baten en lasten op concernniveau

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

3.365.840

3.363.217

3.224.841

3.167.352

3.151.957

3.149.821

Belastingen

310.926

312.390

316.041

317.952

319.916

323.109

Bijdragen rijk en mede-overheden

2.243.254

2.172.433

2.188.487

2.182.724

2.193.641

2.196.549

Dividenden

114.639

116.105

107.577

102.664

104.031

105.426

Financieringsbaten

36.642

20.035

10.025

9.002

8.247

7.475

Opbrengsten derden

643.106

750.028

617.720

557.409

531.270

522.421

Overige baten

17.274

-7.773

-15.009

-2.399

-5.148

-5.160

Totaal lasten

3.365.680

3.552.917

3.400.124

3.233.225

3.186.833

3.168.011

Apparaatslasten

870.170

879.920

862.668

848.567

832.883

828.969

Inhuur

86.093

82.339

49.266

48.777

35.851

35.689

Overige apparaatslasten

31.792

28.843

29.343

29.997

27.664

27.556

Personeel

752.285

768.738

784.059

769.793

769.368

765.724

Interne Lasten

-37.698

-40.366

-49.791

-48.538

-47.468

-48.347

Beleidspecifiek vastgoed

0

-1

0

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-37.698

-40.366

-49.791

-48.538

-47.468

-48.347

Programmalasten

2.533.208

2.713.364

2.587.246

2.433.196

2.401.418

2.387.389

Financieringslasten

56.353

52.171

52.747

60.807

65.385

72.786

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

471.385

558.812

560.282

508.125

486.174

479.754

Kapitaallasten

140.054

127.463

126.102

125.462

123.571

129.832

Overige programmalasten

392.517

472.674

379.324

354.518

337.559

317.054

Salarislasten WSW en WIW

61.741

61.021

58.434

52.155

52.948

53.825

Sociale uitkeringen

838.426

866.306

863.464

803.306

806.793

808.579

Subsidies en inkomensoverdrachten

572.733

574.916

546.894

528.824

528.988

525.560

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

160

-189.700

-175.283

-65.874

-34.876

-18.190

Vennootschapsbelasting

490

500

500

500

500

500

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-330

-190.200

-175.783

-66.374

-35.376

-18.690

Onttrekking aan reserves

202.928

351.404

173.114

96.820

82.540

51.866

Toevoeging aan reserves

174.065

236.618

86.370

30.447

47.164

33.176

Vrijval reserves

60.681

75.414

89.039

0

0

0

Resultaat

89.214

0

0

0

0

0