Partners

In de publieke gezondheid zijn er vele partners die bijdragen aan het resultaat: Hieronder volgt een greep uit de belangrijkste spelers:

Brede Raad010

Woningcorporaties

Aanbieders van gezondheidspreventie

(Rijks)overheid: Ministerie van VWS, ministerie van Economische Zaken, ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, RIVM, DCMR, VNG, G4, individuele gemeenten

Zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, VGZ

Kennis- onderzoeks- en onderwijsinstellingen: Erasmus Universiteit/Erasmus University College, HAS Hogeschool, ZonMw, Trimbos Instituut, TNO, Hogeschool Rotterdam, Huisartsenopleiding, en verder ROC’s, scholen in het primair en voortgezet onderwijs, peuterspeelzalen

Zorgpartijen: Erasmus MC, Centrum Gezond Gewicht, St. Franciscus Gasthuis, Ikazia, Maasstad Ziekenhuis, Huisartsen: Oser, Izer, Fysio Holland, Zorgimpuls (ROS), Humanitas, Zorg op Zuid, en verder fysiotherapeuten verpleegtehuizen, wijkverpleegkundigen, diëtisten, POH's (praktijkondersteuners huisartsen), basis ggz, gezondheidscentra,laboratoria

Sport en Bewegen: Feyenoord, Excelsior, Sportsupport

Longfonds, Hartstichting, KWF, Diabetes Federatie Nederland

GGD’en, GGD GHOR Nederland

Verssector: LTO Glaskracht, Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland, Groente- en Fruithuis, Koppert Cress

CJG Rijnmond

Bedrijven en werkgevers o.a APM Terminals, ECT, ACE netwerk, Algemene Werkgevers- vereniging Nederland RET, Blijdorp, Rabobank

Consortia: Medical Delta, Alliantie Nederland Rookvrij

Fonds Achterstandswijken