Partners

Politie

Openbaar Ministerie

Erasmus Universiteit Rotterdam

Hogeschool Rotterdam

Cliëntenorganisaties

Woningcorporaties

Gecontracteerde aanbieders van Wmo-maatwerkvoorzieningen

Rijksoverheid: Ministeries van Veiligheid en Justitie en VWS

Dienst Justitiële Inrichtingen

Reclasseringsorganisaties

Aanbieders van gezondheidspreventie

Zorgpartijen: ziekenhuizen, verpleegtehuizen, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten, POH's (praktijkondersteuners huisartsen), basis ggz, wijkteams, kinderdagverblijven, laboratoria.