Partners

Hogeschool InHolland

Hogeschool Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam

Taalaanbieders, zorgverzekeraars Welzijnsinstellingen, werkgevers en maatschappelijke instellingen

IDEM Rotterdam, RADAR, Dona Daria, Buurtwerk, werkgevers en andere maatschappelijke instellingen

Opzoomer mee & bewonersidee

Kracht in NL

Vluchtelingenwerk

Welzijnspartners in het kader van het Nieuw Rotterdams Welzijn

Rotterdam Partners

Diverse Rotterdamse fondsen