Partners

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Erasmus Universiteit Rotterdam

Brancheorganisaties, zoals de NVRD

Hogeschool Rotterdam

Nederland Van Afval Naar Grondstof

Ecoloss

Samenwerkingen in G4 verband ten behoeve van benchmarking over geleverde prestaties