Partners

Binnen het Programma Duurzaam werkt de gemeente samen met verschillende partners, zowel nationale als internationale. Enkele van deze partners zijn:

C40

Connecting Deltacities Network

100 Risilient Cities Initiative (100RC)

ICLEI Procura

Global Lead City Network om Sustainable Procurement

Het Rijk

Provincie Zuid-Holland

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH)

RCI-Partners: DCMR

RCI-Partners: Deltalinqs

RCI-Partners: Havenbedrijf Rotterdam

Regionale gemeenten

Woningcorporaties

Bewoners

Energiebedrijven

Netwerkbeheerders

Gouvernementele organisaties

Non-gouvernementele organisaties

Commerciële bedrijven