Partners

Om te kunnen voldoen aan de Europese en landelijke normen regisseert en stimuleert de gemeente samenwerking met andere overheden, bedrijven en burgers. Ook stelt de gemeente zelf beleid vast. In opdracht van de gemeente voert DCMR Milieudienst Rijnmond het merendeel van de wettelijke milieutaken uit.

Onderstaand volgt een overzicht van partners, gerelateerd aan het product Milieu.