Partners

Het product concernondersteuning is vooral dienstverlenend aan de overige organisatieonderdelen en werkt daardoor indirect voor en met de stad . Eén van de uitgangspunten binnen het concern is Accountmanagement, ondergebracht bij Concernstaf en Strategie. De accountmanagers zijn verdeeld over de organisatie en voeren met 1100 grote en belangrijke bedrijven en instellingen het gesprek van stoeptegel tot strategie. Ze leveren actuele achtergrondinformatie zodat bestuurders en managers hun contacten met deze instellingen en bedrijven kunnen verbeteren. Ook fungeren ze als de centrale toegangspoort naar de gemeente.
Daarnaast vallen binnen dit product ook de relaties met het Koningshuis en met diplomatieke diensten, zoals ambassades en consulaten, en met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en specifieke netwerken van de burgemeester, waaronder de netwerken met overige burgemeesters in Nederland en internationaal.