Kengetallen

Kengetallen kunnen de gemeenteraad ondersteunen bij het maken van afwegingen. Met behulp van financiële kengetallen wordt inzicht geboden in de weerbaarheid en flexibiliteit van de begroting.