Baten en lasten

Bij de opstelling van de begroting kan een onderscheid gemaakt worden naar verschillende categorieën van baten en lasten:
1. Programma's
2. Incidenteel/structureel
3. Kostensoorten

Iedere opstelling geeft op een andere manier inzicht in de baten en lasten. De opstelling op basis van de programma's laat zien wat de netto baten en lasten per programma zijn. Bij de opstelling in incidenteel/structureel wordt zichtbaar of de begroting ook structureel sluitend is. Door de opstelling in kostensoorten wordt inzicht gegeven in bijvoorbeeld de ontwikkeling van de programmalasten in relatie tot de apparaatslasten.