Balans

Bij de opstelling van het hoofdstuk balans onderscheiden we:

  • De geprognosticeerde balans;
  • Het kasstroomoverzicht.