Investeringen

Het blijft essentieel dat de gemeente ook in de toekomst kan blijven investeren in de economische en sociale opgaven in de stad. Veelal investeringen in fysieke projecten, maar altijd met sociale of economische doelstellingen. Wetende dat het speelveld van fysieke ontwikkelingen is veranderd en dat de gemeente een andere rol heeft. Juist in die andere en meer faciliterende rol is het van belang om aan (markt)partijen in de stad duidelijkheid te schetsen over de geplande investeringen van de gemeente. De doelstelling is:

De gemeente blijft nu én op lange termijn duurzaam investeren in de stad en wil met het inzetten van de beperkte investeringsmiddelen zoveel mogelijk andere partijen verleiden om te investeren in Rotterdam.

Deze paragraaf geeft inzicht in m alleen een overzicht van:

  • de investeringen
  • de kapitaallasten (rente- en afschrijvingskosten)

Investeringen doorlopen verschillende fases. Het gaat hier om nieuwe investeringen, lopende investeringen en bijgestelde investeringen. Afgesloten investeringen worden elk jaar bij de jaarrekening gepresenteerd. De verschillende fases die in deze paragraaf apart worden weergegeven zijn als volgt:

  • De nieuwe investeringskredieten, nog door de raad te voteren, met ramingen voor de projectuitgaven en bijdragen 2017-2021.
  • De lopende investeringskredieten, reeds door de raad gevoteerd, maar nog niet afgesloten, met ramingen voor verdere projectuitgaven en bijdragen 2017-2021.
  • De lopende investeringskredieten, reeds door de raad gevoteerd, maar nog niet afgesloten, waar een bijstelling of correctie gevoteerd moet worden.