Subsidies

Subsidies zijn financiële bijdragen aan burgers en/of organisaties voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van één van de – door de gemeenteraad vastgestelde - beleidsdoelen van de gemeente. De gemeente Rotterdam heeft een Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR 2014), die de spelregels bevat. Hierin is onder meer bepaald dat er maar twee subsidievormen zijn: eenmalige en jaarlijkse subsidies. Een eenmalige subsidie wordt verstrekt voor één of meer prestaties/activiteiten, die in beginsel van bepaalde duur zijn. Een jaarlijkse wordt verstrekt per (kalender/boek)jaar.