Lokale heffingen

Deze paragraaf gaat in op de samenstelling van het voorgestelde pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen in 2017, op de relatieve druk van de lokale belastingen en heffingen en op de stand van zaken van en voornemens voor het begrotingsjaar rondom een aantal beleidsitems. Tot slot wordt het kwijtscheldingsbeleid uiteengezet.