Weerstandsvermogen

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële weerbaarheid van de gemeente Rotterdam. Basis hiervoor is de beleidsnota Weerstandsvermogen zoals die op 15 maart 2012 door de Rotterdamse gemeenteraad is vastgesteld.