Verbonden partijen

Gemeentelijke deelname aan derde partijen is een manier om het publiek belang te dienen of een bepaalde publieke taak uit te voeren. Als de gemeente bestuurlijke zeggenschap heeft en een financieel belang bij een bepaalde privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon, dan is er sprake van een zogeheten verbonden partij.