Grondbeleid

De paragraaf Grondbeleid bestaat uit vier onderdelen. Het beleid geeft de kaders weer voor de ruimtelijke economische ontwikkelingen in de stad. Daarnaast bevat het beleid de verwachte marktontwikkelingen voor woningbouw en werklocaties, de financiële uitgangspunten van het grondbeleid en tot slot een toelichting op de risico’s voor de grondexploitatieportefeuille.