Besturing product

Presidium

De voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. Als vervangers zijn raadsleden aangewezen. Samen met de fractievoorzitters van de partijen en de plaatsvervangende voorzitters van de gemeenteraad vormt de burgemeester het presidium van de raad. Dit presidium stelt de raadsagenda op en besluit over alle andere zaken die te maken hebben met het functioneren van de raad.


Burgemeester Aboutaleb

Raadscommissies

De raad heeft commissies ingesteld om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de raad en de besluitvorming van de raad voor te bereiden;