Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet betreft een plafond voor de kortlopende schuld van de gemeente, met als doel een te grote gevoeligheid voor rentefluctuaties op de kortlopende schuld te voorkomen. Er geldt een wettelijke norm. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. Indien de kortlopende schuld van een gemeente voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet overschrijdt, dient de gemeente haar toezichthouder hiervan op de hoogte te stellen en een plan voor te leggen om het daaropvolgende kwartaal weer aan de kasgeldlimiet te voldoen. Met de voorliggende begroting wordt aan de norm voldaan.

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1 mln)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Grondslag voor norm: omvang oorspronkelijke begroting

3.624

3.492

3.620

3.487

3.487

3.487

3.487

Kasgeldlimiet o.g.v. wet Fido: 8,5% van grondslag

308

297

308

296

296

296

296

Gemiddelde korte schuld

272

292

275

275

275

275

275

Gemiddelde korte middelen

-6

-5

0

0

0

0

0

Gemiddelde netto korte schuld

266

287

275

275

275

275

275

In % begroting

7,3%

8,2%

7,6%

7,9%

7,9%

7,9%

7,9%

Ruimte (+)

42

10

33

21

21

21

21